Jazz

In de JazzDance les leer je je bewust te worden van de dynamiek, de ritmische uitwerking en het bewegingsgevoel van de JazzDance. Isolaties, het apart bewegen van onder andere hoofd, schouders en heupen is een belangrijk onderdeel in de JazzDance les. Van daaruit leer je de bewegingen te coördineren in vele variaties. Zowel langzame vloeiende bewegingen als snelle korte en dynamische combinaties vind je in de lessen terug.
Er zijn vele aanknopingspunten met populaire dansvormen zoals Hip Hop, StreetDance en ShowDance. In de les wordt door middel van oefeningen en dans gewerkt aan een goede houding en motoriek.